Andre billeder

Der er en del billeder, der ikke passer hverken på de større ture
eller i haven. Dem putter jeg ind her.

  

  

  

  

Lidt flere - sat ind 2. april

Der er lidt fra mosen, lidt fra Højby sø og lidt andet.

Forsiden