Højby Sø

Historien bag søen - mest fortalt efter hukommelsen.

I 1870 - eller 1871 fik man den ide, at man kunne skaffe mere landbrugsjord ved at afvande de 60 ha som søen dækkede. Man indrettede pumpestation så vandet kunne blive pumpet væk.

Jorden var okay - og efterhånden blev der etableret både marker, træbeplantning og også en fodboldbane, men sidst i 1980erne blev det besluttet, at Højby sø skulle genopstå.

Jorden blev opkøbt og i 1990 blev pumpen stoppet.

Der var grupperinger både for og imod - men som tiden er gået, så er søen blevet et yndet rekreativt område. Der er næsten altid nogen, der lufter hunde eller fodrer ænder ved "strandbredden"

Da man stoppede pumperne, besluttede man samtidig, at søen skulle etablere sig selv. Det vil sige - der blev ikke fældet træer og der blev ikke plantet eller udsat fisk.

I løbet af 3 år havde søen nået sin nuværende størrelse.

Desværre havde man ikke opkøbt jord nok til at anlægge stier hele vejen rundt om søen, så det er kun muligt at gå rundt om ca. halvdelen - hvis man ikke vil gå på markerne.

Søen ligger utrolig smukt med kirken ved den sydøstlige bred.

Jeg har talt med flere, der selv har - eller har børn der har spillet fodbold der, hvor den lavvandede del af søen er. Men selv disse personer nyder søen nu!

Siden foråret 2008 har jeg jævnligt lagt turen om ad søen.

Det er blevet til en hel del billeder og observationer af fugle- og insektlivet, men også observationer af, hvordan vandet fjerner flere og flere af tegnene på, at det er en ny sø.

Gamle træstammer fra før søen blev sø igen (2008)

Billederne er taget fra stien, der går forbi "strandbredden" (2008)

2008

2009

2009

Når isen er væk i år, så er der nok ikke meget tilbage. (2010)

Søen set fra den gamle pumpestation.

Søen set fra Ellingebjerg (Tidligere plejehjem)

Set fra Nyrupvej

Solopgang set fra Nyrupvej

Solopgang set fra Nyrupvej (2010)

Der er et alsidigt fugleliv

Desværre er der nok flere ænder og gæs end søen kan bære - der er kraftig algevækst om sommeren - hvilket tyder på meget kvælstof i vandet.

En del skyldes nok udvaskning - men fuglenes ekskrementer gør det ikke bedre.

Personligt har jeg observeret følgende fuglearter ud over diverse måger:

Svaner (14 voksne set på en gang), Fiskehejre(7 set samme dag), Skarv, Canadagås, Grågås, Gråand, Troldand, Taffeland, Toppet lappedykker, Blishøne, Grønbenet rørhøne, Gråkrage, Råge, Sjagger, Bogfinke, Ringdue, Tyrkerdue, Solsort, Skovspurv, Gråspurv, Musvit, Blåmejse, Hvid vipstjert, Rørsanger og Isfugl.

Men ifølge rigtige fuglekendere, så er der set endnu flere arter.

Der er mange slags træer rundt om søen.

Langs bredden vokser der dunhammer og tagrør, men.....

..... i sommeren 2009 så jeg også bundplanter.

Uden og med is.

Isen var så tyk i år, at det var tilladt at færdes på hele søen. Nogen forsøgte sig endda med isbådssejlads og skøjteløb.

Den er nu kønnere uden is.

Med Nyrupvej i baggrunden.

Jeg er ikke lystfisker - og billedet er tyvstjålet på nettet -men jeg har set hoved og skind af en gedde i samme størrelse, så fisk er der kommet i løbet af årene.

Der skal jo en del småfisk til, før gedden når denne størrelse.

Af insekter er der mange slags sommerfugle, guldsmede og libeller.

Der er også tegn på, at der kommer ræv og hjorte.

Tilbage