Side 2

  

"Naboens" høns

Så kom regnen d. 4/8 - og oversvømmelse.

Hønsene er blevet store

Nu er der godt med vand i Lyngsø

Efter lang tid med regn kom sneen d. 25/12 om morgenen

Tilbage