En dejlig tur til Dybesø ved Rørvig.

På trods af dis og høj luftfugtighed, så blev turen til søen gennemført.

Der er mange spændende træstammer langs stien rundt om søen - og heldigvis
er det ikke en "have" - men en gang skov og krat, der får lov til at vokse
nogenlunde frit - med knækkede grene, væltede træer og svampe.

  

  

  

Stranden ligger tæt ved søen - det er en stenstrand - og meget flot

  

Disen gør billederne lidt slørede - men det er jo også en slags skønhed.

Der er mange hybenroser langs stranden.

  

Kun få steder langs stien er der udsyn til søen.

Lidt længere mod Rørvigs sydspids ligger Flyndersø.
Der går heste og græsser i området omkring søen,
 der ser ud til at være meget lavvandet.
På det område står der en del spændende træer og buske.

Som før omtalt er søen meget lavvandet - det virker nærmest som en våd eng.

Tilbageturen gik langs stranden - på den anden side af Flyndersø.

Tilbage på asfaltvejen ved Dybesø.

  

Stor gammel eg med efeubevoksning.

En dejlig tur trods luftfugtigheden.

Forsiden