Sidste sommerdag - og søndag.

Den skulle bruges til noget spændende, så jeg tog på tur.
Tidligere tog jeg tit til fuglereservatet Hov Vig - men det er nogle år siden, jeg sidst har været der.
Så det blev valgt som mål for udflugten. Der har været talt en del om stedet i den
sidste tid - for ved fugletælling blev der talt 90 fuglearter - og det er den største
artsrigdom i hele landet.

Så bevæbnet med kamera, kikkert og ½ liter vand sprang jeg på cyklen.

Der er vel en 7-8 km herfra og til reservatet - men vejret var skønt og lidt motion skader ikke!

Vel ankommet stod jeg af cyklen og trak den over dæmningen - med mange stop for
at kigge på naturen og tage billeder.

  

  

  

Jeg mødte en sjov rose. Jeg har fået oplyst, at de sjove blomster skyldes et
angreb af en bedeguargalhveps.

Jeg så også nogle svampe.

  

  

  

  

  

Sommerfugle var der også.

Og en hvid natsværmer.

Og så gik det hjemad igen. Jeg valgte at køre langs stranden.

Jeg tog dog et lille hvil på hjemvejen.

Forsiden